top of page

מעורבות הורית

שאלת השאלות: איזה מין סוג הורה אתם?

אתם אתם הורה מוביל או מובל?

עד כמה אתם מעורבים בסדר היום של התינוק ובהרדמה שלו בפרט...

כפי שהסברתי המטרה שלנו בתהליך הוא לצמצם ובחלק מהמקרים להסיר לחלוטין את הצורך במעורבות הורית בתהליך השינה.
נרצה שהילדים שלנו יירדמו בכוחות עצמם, יישנו לילה רצוף (בהתאם לגיל) ושלא כל הרדמה תהיה מלווה במאבקי כוח.

לשם כך עליכם ההורים, לתפוס את המושכות ולהוביל את התהליך..

אל תדאגו נעשה זאת יחד.

bottom of page