top of page

תזמונים

זהו למעשה סדר היום של הקטנטנים.

מתי הם אוכלים, מתי ישנים, מתי משחקים.

התזמונים ייקבעו אם הפעולה שהתינוק עושה היא הקשר או גירוי..

לדוג': שימוש במנשא.. בזמן ערות יהווה גירוי, אם מיועד להרדמה יהווה הקשר=תלות

bottom of page