top of page

הרגלים

מתחלקים לחיוביים ושליליים:

הרגל שלילי יהיה תלוי בתיווך חיצוני (מישהו לדוג' צריך לתת לילד את המוצץ)

כאשר ההרגל איננו נחווה "רעידת אדמה"- בלי מוצץ/חיתול בד/בובה/ציצי הילד לא מוכן להרדם, מאוד נסער..

ההרגל מייצר קשר ישיר בינו לבין הרדמות

הרגל חיובי:

שינה במיטה, טקס שינה, חפץ מעבר (במידה וצריך), ואפילו מוצץ אם הילד עצמאי בלקיחתו.

נרצה שלילד שלנו יהיו הרגלי שינה חיוביים שיתרמו להרדמות עצמאית, ובתהליך ההדרכה והליווי נקנה לו את אותם הרגלים חיוביים.

bottom of page