top of page

מנהגים

כולנו צריכים שיתקיימו כמה תנאים על מנת שנוכל להרדם בצורה נעימה:

חלקנו חייבים שמיכה, לחלקנו כרית וצד מועדף במיטה, חלקנו חייבים לצפות בטלויזיה כדי להרדם, חלקנו חייבים מצעים ריחניים, חלקנו חיייבם ללכת לשרותים ו/או לשתות לפני השינה וכו'...

כל אלו חלק מהמנהגים והטקסים הקטנים שאנו זקוקים להם כדי להכנס למצב של שינה.. גם לקטנטנים שלנו יש אותם.

מה נרצה לראות ולהרגיש?

חדר חשוך יחסית, בגדים נקים, טיטול נקי, טמפ' אידיאלית, שובע, מעט גירויים ומיעוט בצורך ביצירת קשר עין.

נקיים עימם טקס שינה  בו נפחית גירויים מעוררים ונדאג לכך שהם שבעים ונקיים

 טקס בוקר, שיבחין בין פעילויות היום ללילה, ובין סוף הלילה לתחילת יום הפעילות. 

bottom of page